Montering av ventil med dekkplate

  1. Vri av den fremste delen av ventilen.
  2. Ta av tilbakeslagsklaffen. Hvis det ikke er noen eksisterende hull, lager du med skruene.
  3. Sett på dekkplaten og skru den fast. Teksten med "Airmove" må her være vendt mot en av sidene til dekkplaten.
  4. Fjern den gamle ventilen.
  5. Skru den nye ventilen i veggen. Teksten "Airmove" skal her være vendt oppover.
  6. Plasser tilbakeslagsklaffen tilbake på plass og skru på lokket igjen.

Gratulerer med ny ventil
og et bedre inneklima!

Ta kontakt med oss ved spørsmål

hei@tilluftsventil.no

Eller chat med oss med

knappen nede til høyre